Statistika pristupu k serveru multiboss.sk

Obdobie štatistiky: November 2009
Generované 01-Dec-2009 05:13 CET

[Denné štatistiky] [Hodinové štatistiky] [URL-ky] [Vstupy] [Výstupy] [Miesta] [Odkazovače] [Hľadané] [Prehliadače] [Krajiny]

Mesačné štatistiky za November 2009
Celkom zásahov 4423
Celkom súborov 3226
celkom strán 1884
celkom návštev 702
Celkom kBytov 89643
Celkom jedinečných miest 291
Celkom jedinečných URL-iek 200
Celkom jedinečných odkazovačov 183
Celkom jedinečných Browsrov 34
. priem max
Zásahov za hodinu 6 100
Zásahov za deň 147 340
Súborov za deň 107 256
Stránok za deň 62 159
Miest za deň 9 31
Návštev za deň 23 38
kBytov za deň 2988 8539
Zásahy podľa kódu odpovede
Code 200 - OK 72.94% 3226
Code 206 - Partial Content 0.20% 9
Code 302 - Found 0.07% 3
Code 304 - Not Modified 7.57% 335
Code 403 - Forbidden 0.05% 2
Code 404 - Not Found 19.17% 848

Denné využitie za November 2009

Denné štatistiky za November 2009
deň zásahov súborov strán návštev miest kBytov
1 90 2.03% 71 2.20% 41 2.18% 17 2.42% 12 4.12% 1587 1.77%
2 167 3.78% 132 4.09% 74 3.93% 23 3.28% 15 5.15% 4236 4.73%
3 55 1.24% 39 1.21% 39 2.07% 24 3.42% 25 8.59% 432 0.48%
4 68 1.54% 41 1.27% 27 1.43% 18 2.56% 14 4.81% 1777 1.98%
5 258 5.83% 202 6.26% 85 4.51% 32 4.56% 28 9.62% 4718 5.26%
6 125 2.83% 81 2.51% 38 2.02% 12 1.71% 12 4.12% 2890 3.22%
7 92 2.08% 58 1.80% 32 1.70% 13 1.85% 13 4.47% 1242 1.39%
8 153 3.46% 120 3.72% 97 5.15% 25 3.56% 18 6.19% 2235 2.49%
9 153 3.46% 120 3.72% 69 3.66% 19 2.71% 17 5.84% 2286 2.55%
10 103 2.33% 74 2.29% 58 3.08% 33 4.70% 31 10.65% 1801 2.01%
11 340 7.69% 256 7.94% 159 8.44% 34 4.84% 29 9.97% 5082 5.67%
12 161 3.64% 118 3.66% 63 3.34% 18 2.56% 17 5.84% 3379 3.77%
13 104 2.35% 69 2.14% 53 2.81% 38 5.41% 30 10.31% 1862 2.08%
14 144 3.26% 97 3.01% 56 2.97% 21 2.99% 22 7.56% 3088 3.44%
15 84 1.90% 51 1.58% 42 2.23% 33 4.70% 28 9.62% 1847 2.06%
16 33 0.75% 11 0.34% 12 0.64% 11 1.57% 9 3.09% 587 0.65%
17 79 1.79% 51 1.58% 27 1.43% 14 1.99% 15 5.15% 1962 2.19%
18 104 2.35% 64 1.98% 51 2.71% 31 4.42% 27 9.28% 1573 1.76%
19 275 6.22% 220 6.82% 70 3.72% 20 2.85% 15 5.15% 8539 9.53%
20 158 3.57% 109 3.38% 58 3.08% 32 4.56% 30 10.31% 3939 4.39%
21 216 4.88% 148 4.59% 88 4.67% 32 4.56% 25 8.59% 4115 4.59%
22 44 0.99% 24 0.74% 28 1.49% 18 2.56% 14 4.81% 819 0.91%
23 150 3.39% 110 3.41% 66 3.50% 18 2.56% 14 4.81% 3077 3.43%
24 268 6.06% 195 6.04% 120 6.37% 32 4.56% 26 8.93% 6169 6.88%
25 230 5.20% 162 5.02% 81 4.30% 23 3.28% 13 4.47% 5108 5.70%
26 171 3.87% 139 4.31% 78 4.14% 20 2.85% 17 5.84% 3528 3.94%
27 178 4.02% 135 4.18% 71 3.77% 16 2.28% 15 5.15% 3844 4.29%
28 109 2.46% 86 2.67% 59 3.13% 22 3.13% 15 5.15% 2179 2.43%
29 192 4.34% 159 4.93% 101 5.36% 30 4.27% 24 8.25% 3287 3.67%
30 119 2.69% 84 2.60% 41 2.18% 23 3.28% 15 5.15% 2456 2.74%

Hodinové využitie za November 2009

Hodinové štatistiky za November 2009
hodina zásahov súborov strán kBytov
priem celkom priem celkom priem celkom priem celkom
0 2 62 1.40% 1 34 1.05% 1 39 2.07% 20 610 0.68%
1 4 148 3.35% 2 88 2.73% 2 86 4.56% 90 2700 3.01%
2 2 71 1.61% 1 46 1.43% 1 40 2.12% 32 974 1.09%
3 3 116 2.62% 2 76 2.36% 2 66 3.50% 37 1103 1.23%
4 2 73 1.65% 1 42 1.30% 1 50 2.65% 10 297 0.33%
5 2 71 1.61% 1 50 1.55% 1 44 2.34% 33 976 1.09%
6 1 59 1.33% 1 35 1.08% 1 39 2.07% 37 1099 1.23%
7 4 143 3.23% 3 92 2.85% 1 58 3.08% 84 2531 2.82%
8 4 146 3.30% 3 107 3.32% 1 51 2.71% 100 2989 3.33%
9 5 168 3.80% 4 124 3.84% 2 68 3.61% 162 4874 5.44%
10 13 398 9.00% 10 314 9.73% 3 106 5.63% 363 10891 12.15%
11 8 264 5.97% 7 210 6.51% 4 127 6.74% 158 4739 5.29%
12 9 288 6.51% 6 196 6.08% 4 141 7.48% 311 9333 10.41%
13 7 215 4.86% 5 159 4.93% 3 103 5.47% 136 4070 4.54%
14 11 354 8.00% 9 280 8.68% 3 115 6.10% 253 7596 8.47%
15 6 189 4.27% 4 140 4.34% 2 77 4.09% 137 4116 4.59%
16 8 241 5.45% 6 186 5.77% 2 86 4.56% 137 4104 4.58%
17 5 160 3.62% 3 119 3.69% 2 65 3.45% 70 2092 2.33%
18 6 206 4.66% 4 145 4.49% 2 67 3.56% 190 5698 6.36%
19 7 225 5.09% 5 151 4.68% 2 79 4.19% 86 2590 2.89%
20 9 297 6.71% 7 223 6.91% 3 109 5.79% 273 8190 9.14%
21 6 184 4.16% 5 151 4.68% 2 82 4.35% 146 4389 4.90%
22 5 170 3.84% 4 125 3.87% 3 97 5.15% 50 1510 1.68%
23 5 175 3.96% 4 133 4.12% 2 89 4.72% 72 2173 2.42%

Naj 30 z 200 URL-iek celkom
# zásahov kBytov URL
1 792 17.91% 763 0.85% /
2 129 2.92% 140 0.16% /mainf.htm
3 114 2.58% 241 0.27% /left.htm
4 112 2.53% 106 0.12% /copy.htm
5 112 2.53% 69 0.08% /top.htm
6 97 2.19% 6603 7.37% /sedacka.jpg
7 96 2.17% 3970 4.43% /kreslo.jpg
8 96 2.17% 4467 4.98% /neoplan.jpg
9 94 2.13% 310 0.35% /world2gray.jpg
10 92 2.08% 14 0.02% /button.gif
11 92 2.08% 25 0.03% /point.jpg
12 91 2.06% 1741 1.94% /TopGraph.jpg
13 91 2.06% 55 0.06% /stat.jpg
14 89 2.01% 1427 1.59% /name.jpg
15 70 1.58% 42 0.05% /cennik.htm
16 61 1.38% 6276 7.00% /access/usage_200911.html
17 60 1.36% 141 0.16% /kontakt.htm
18 58 1.31% 116 0.13% /photo.htm
19 57 1.29% 33 0.04% /product.htm
20 55 1.24% 14266 15.91% /mapa.jpg
21 51 1.15% 10924 12.19% /mapa1.jpg
22 48 1.09% 1234 1.38% /Photo/m01.jpg
23 48 1.09% 3615 4.03% /Photo/m02.jpg
24 47 1.06% 2520 2.81% /Photo/m03.jpg
25 34 0.77% 3431 3.83% /access/usage_200910.html
26 31 0.70% 305 0.34% /access/
27 22 0.50% 54 0.06% /hnabytok.htm
28 18 0.41% 1053 1.17% /access/usage_200901.html
29 17 0.38% 357 0.40% /Photo/sm18.jpg
30 17 0.38% 24 0.03% /fbus.htm

Naj 10 z 200 URL-iek celkom podľa kBytov
# zásahov kBytov URL
1 55 1.24% 14266 15.91% /mapa.jpg
2 51 1.15% 10924 12.19% /mapa1.jpg
3 97 2.19% 6603 7.37% /sedacka.jpg
4 61 1.38% 6276 7.00% /access/usage_200911.html
5 96 2.17% 4467 4.98% /neoplan.jpg
6 96 2.17% 3970 4.43% /kreslo.jpg
7 48 1.09% 3615 4.03% /Photo/m02.jpg
8 34 0.77% 3431 3.83% /access/usage_200910.html
9 47 1.06% 2520 2.81% /Photo/m03.jpg
10 91 2.06% 1741 1.94% /TopGraph.jpg

Naj 10 z 55 vstupných strán celkom
# zásahov návštev URL
1 792 17.91% 394 56.85% /
2 61 1.38% 56 8.08% /access/usage_200911.html
3 34 0.77% 26 3.75% /access/usage_200910.html
4 31 0.70% 20 2.89% /access/
5 18 0.41% 11 1.59% /access/usage_200901.html
6 114 2.58% 10 1.44% /left.htm
7 129 2.92% 10 1.44% /mainf.htm
8 16 0.36% 9 1.30% /access/usage_200909.html
9 10 0.23% 8 1.15% /access/usage_200905.html
10 60 1.36% 8 1.15% /kontakt.htm

Naj 10 z 55 výstupných strán celkom
# zásahov návštev URL
1 792 17.91% 292 42.07% /
2 61 1.38% 56 8.07% /access/usage_200911.html
3 60 1.36% 41 5.91% /kontakt.htm
4 129 2.92% 28 4.03% /mainf.htm
5 34 0.77% 23 3.31% /access/usage_200910.html
6 31 0.70% 21 3.03% /access/
7 70 1.58% 20 2.88% /cennik.htm
8 112 2.53% 17 2.45% /copy.htm
9 114 2.58% 15 2.16% /left.htm
10 18 0.41% 13 1.87% /access/usage_200901.html

Naj 30 z 291 miest celkom
# zásahov súborov kBytov návštev počítač
1 216 4.88% 216 6.70% 217 0.24% 25 3.56% janspitse.xs4all.nl
2 189 4.27% 189 5.86% 190 0.21% 8 1.14% member.e-style-gaming.net
3 153 3.46% 52 1.61% 2414 2.69% 57 8.12% crawl-66-249-71-11.googlebot.com
4 108 2.44% 45 1.39% 2559 2.85% 37 5.27% crawl-66-249-65-233.googlebot.com
5 108 2.44% 91 2.82% 3326 3.71% 2 0.28% dial-92-52-23-244-orange.orange.sk
6 85 1.92% 64 1.98% 1862 2.08% 4 0.57% nat-88-212-37-36.antik.sk
7 81 1.83% 66 2.05% 2160 2.41% 2 0.28% 195.146.138.76
8 77 1.74% 71 2.20% 4347 4.85% 1 0.14% dial-78-141-66-147-orange.orange.sk
9 75 1.70% 61 1.89% 1583 1.77% 3 0.43% 78.141.102.191
10 73 1.65% 19 0.59% 1798 2.01% 22 3.13% crawl-66-249-71-234.googlebot.com
11 70 1.58% 63 1.95% 1390 1.55% 1 0.14% adsl-dyn152.78-99-213.t-com.sk
12 66 1.49% 38 1.18% 1549 1.73% 1 0.14% nat-88-212-36-71.antik.sk
13 61 1.38% 51 1.58% 1783 1.99% 2 0.28% icm218138-orange.orange.sk
14 58 1.31% 18 0.56% 935 1.04% 16 2.28% crawl-66-249-65-234.googlebot.com
15 57 1.29% 37 1.15% 1360 1.52% 1 0.14% adsl-d8.84-47-85.t-com.sk
16 55 1.24% 34 1.05% 1623 1.81% 1 0.14% adsl-dyn102.91-127-116.t-com.sk
17 53 1.20% 19 0.59% 1604 1.79% 30 4.27% crawl-66-249-71-52.googlebot.com
18 52 1.18% 43 1.33% 1118 1.25% 1 0.14% 85-135-240-31.adsl.slovanet.sk
19 51 1.15% 27 0.84% 1097 1.22% 16 2.28% b3091185.crawl.yahoo.net
20 51 1.15% 33 1.02% 1404 1.57% 1 0.14% nat-88-212-6-44.extel.sk
21 50 1.13% 40 1.24% 1595 1.78% 2 0.28% nat-88-212-6-48.extel.sk
22 48 1.09% 42 1.30% 1118 1.25% 1 0.14% adsl-dyn-153.95-102-47.t-com.sk
23 48 1.09% 43 1.33% 677 0.75% 1 0.14% adsl-dyn113.78-98-244.t-com.sk
24 48 1.09% 42 1.30% 1118 1.25% 2 0.28% adsl-dyn174.78-99-118.t-com.sk
25 48 1.09% 40 1.24% 1416 1.58% 1 0.14% nat-88-212-37-130.antik.sk
26 47 1.06% 42 1.30% 660 0.74% 1 0.14% icm218139-orange.orange.sk
27 45 1.02% 39 1.21% 622 0.69% 1 0.14% nat-88-212-36-216.antik.sk
28 45 1.02% 36 1.12% 1053 1.17% 1 0.14% nat-88-212-37-142.antik.sk
29 43 0.97% 39 1.21% 622 0.69% 1 0.14% nat-88-212-6-61.extel.sk
30 42 0.95% 28 0.87% 823 0.92% 1 0.14% chello085216210149.chello.sk

Naj 10 z 291 miest celkom podľa kBytov
# zásahov súborov kBytov návštev počítač
1 77 1.74% 71 2.20% 4347 4.85% 1 0.14% dial-78-141-66-147-orange.orange.sk
2 108 2.44% 91 2.82% 3326 3.71% 2 0.28% dial-92-52-23-244-orange.orange.sk
3 108 2.44% 45 1.39% 2559 2.85% 37 5.27% crawl-66-249-65-233.googlebot.com
4 153 3.46% 52 1.61% 2414 2.69% 57 8.12% crawl-66-249-71-11.googlebot.com
5 81 1.83% 66 2.05% 2160 2.41% 2 0.28% 195.146.138.76
6 85 1.92% 64 1.98% 1862 2.08% 4 0.57% nat-88-212-37-36.antik.sk
7 73 1.65% 19 0.59% 1798 2.01% 22 3.13% crawl-66-249-71-234.googlebot.com
8 61 1.38% 51 1.58% 1783 1.99% 2 0.28% icm218138-orange.orange.sk
9 31 0.70% 25 0.77% 1719 1.92% 1 0.14% dial-95-105-165-98-orange.orange.sk
10 55 1.24% 34 1.05% 1623 1.81% 1 0.14% adsl-dyn102.91-127-116.t-com.sk

Naj 30 z 183 odkazovačov celkom
# zásahov odkazovač
1 55 1.24% http://www.pillsforimpotence.com/
2 41 0.93% http://www.hersolutionpills.us/
3 28 0.63% http://black-ass.assfuckdolls.com/black-ass
4 28 0.63% http://www.spermvolumeenhancer.com/
5 27 0.61% http://ass-fucking.assfuckdolls.com/ass-fucking
6 27 0.61% http://ass-parade.assfuckdolls.com/ass-parade
7 27 0.61% http://big-ass.assfuckdolls.com/big-ass
8 27 0.61% http://hot-ass.assfuckdolls.com/hot-ass
9 27 0.61% http://nice-ass.assfuckdolls.com/nice-ass
10 27 0.61% http://sdetech.com
11 27 0.61% http://sexy-ass.assfuckdolls.com/sexy-ass
12 27 0.61% http://teen-ass.assfuckdolls.com/teen-ass
13 23 0.52% http://genfx.co.uk
14 15 0.34% http://www.maxirex.biz
15 14 0.32% http://www.sexenhancementforwomen.com
16 12 0.27% http://www.herbalpartypills.net/
17 12 0.27% http://www.squidoo.com/belarus-visa
18 11 0.25% http://pornstars.name/pornstar
19 11 0.25% http://www.zoznam.sk/katalog/Domacnost-zahrada-kancelaria/Calunnictva/Kosicky-kraj.html
20 10 0.23% http://www.webdesign-aj.de
21 8 0.18% http://www.best.sk/www/SluzbyCalunictva.htm
22 6 0.14% http://www.azet.sk/firma/40103/ing-stanislav-zudel-multiboss/
23 6 0.14% http://www.vsetkovmeste.sk/firmy-ke/sluzby-a-obchody-multiboss.html
24 6 0.14% http://www.zoznam.sk/katalog/Domacnost-zahrada-kancelaria/Calunnictva/Kosice.html
25 5 0.11% http://
26 5 0.11% http://www.zoznam.sk/katalog/Domacnost-zahrada-kancelaria/Calunnictva/
27 4 0.09% http://www.cumbredx.org/mephedrone.html
28 4 0.09% http://www.zoznam.sk/katalog/Domacnost-zahrada-kancelaria/Calunnictva/sekcia.fcgi?sid=1282&so=&page=2&desc=&shops=0&kraj=&okres=&attr=
29 3 0.07% http://pornstars.name
30 3 0.07% http://retropornclassics.com

Naj 20 z 25 hľadaných textov celkom
# zásahov hľadaný text
1 4 11.76% multiboss
2 3 8.82% multibos
3 2 5.88% (---.95-103-9.t-com.sk)
4 2 5.88% 95-103-9.t-com.sk
5 2 5.88% mapa jpg
6 2 5.88% mapa ke krosnianska
7 1 2.94% . www.multiboss.sk
8 1 2.94% 195.49.188.54
9 1 2.94% autobus
10 1 2.94% boss sk kontakt
11 1 2.94% calunnictvo kosice
12 1 2.94% calunnictvo presov
13 1 2.94% crawl-66-249-65-71.googlebot.com
14 1 2.94% foto nĂĄbytok
15 1 2.94% mapa kosice
16 1 2.94% mapa krosnianska 33
17 1 2.94% mapa stip
18 1 2.94% nat-88-212-41-83.antik.sk
19 1 2.94% oprava latky autosedadiel
20 1 2.94% stanislav zudel lomena 18 kepek

Naj 15 z 34 prehliadačov celkom
# zásahov prehliadač
1 1446 32.69% Mozilla/5.0
2 448 10.13% MSIE 6.0
3 352 7.96% MSIE 8.0
4 339 7.66% Googlebot/2.1
5 330 7.46% MSIE 7.0
6 255 5.77% Opera 9.8
7 250 5.65% MSIE 5.5
8 201 4.54% MSIE 5.0
9 160 3.62% Googlebot-Image/1.0
10 138 3.12% Yahoo! Slurp/3.0
11 105 2.37% Opera 9.6
12 61 1.38% Opera 9.2
13 60 1.36% OOZBOT/0.20 ( http://www.setooz.com/oozbot.html ; agentname at setooz dot_com )
14 59 1.33% Opera 9.5
15 55 1.24% Yahoo! Slurp

Využitie podľa krajiny November 2009

Naj 23 z 23 krajín celkom
# zásahov súborov kBytov krajina
1 2255 50.98% 1781 55.21% 56031 62.50% Slovenska republika
2 788 17.82% 331 10.26% 14014 15.63% Komercna (com)
3 609 13.77% 453 14.04% 10635 11.86% Nezistena/neznama
4 424 9.59% 339 10.51% 5549 6.19% Siet (net)
5 216 4.88% 216 6.70% 217 0.24% Holandsko
6 28 0.63% 21 0.65% 22 0.03% Ruska federacia
7 21 0.47% 21 0.65% 1093 1.22% Argentina
8 20 0.45% 14 0.43% 441 0.49% Ceska republika
9 14 0.32% 14 0.43% 611 0.68% Brazilia
10 12 0.27% 12 0.37% 12 0.01% Belgicko
11 10 0.23% 10 0.31% 10 0.01% Mexiko
12 6 0.14% 3 0.09% 4 0.00% Seychelles
13 5 0.11% 5 0.15% 405 0.45% Macedonsko
14 4 0.09% 4 0.12% 119 0.13% Korea (Juzna)
15 3 0.07% 3 0.09% 350 0.39% Hongkong
16 1 0.02% 1 0.03% 10 0.01% Aakademicka (edu)
17 1 0.02% 1 0.03% 1 0.00% Zastaralo Arpanet (arpa)
18 1 0.02% 1 0.03% 1 0.00% Cina
19 1 0.02% 1 0.03% 1 0.00% Francuzsko
20 1 0.02% 1 0.03% 1 0.00% Indonezia
21 1 0.02% 1 0.03% 1 0.00% India
22 1 0.02% 1 0.03% 1 0.00% Sri Lanka
23 1 0.02% 1 0.03% 116 0.13% Ukraina


Generated by Webalizer Version 2.21