Statistika pristupu k serveru multiboss.sk

Obdobie štatistiky: Október 2007
Generované 01-Nov-2007 05:38 CET

[Denné štatistiky] [Hodinové štatistiky] [URL-ky] [Vstupy] [Výstupy] [Miesta] [Odkazovače] [Hľadané] [Prehliadače] [Krajiny]

Mesačné štatistiky za Október 2007
Celkom zásahov 4866
Celkom súborov 3718
celkom strán 2084
celkom návštev 290
Celkom kBytov 85055
Celkom jedinečných miest 152
Celkom jedinečných URL-iek 121
Celkom jedinečných odkazovačov 67
Celkom jedinečných Browsrov 25
. priem max
Zásahov za hodinu 6 1025
Zásahov za deň 156 1250
Súborov za deň 119 1129
Stránok za deň 67 1074
Návštev za deň 9 20
kBytov za deň 2744 8586
Zásahy podľa kódu odpovede
Code 200 - OK 3718
Code 206 - Partial Content 4
Code 302 - Found 29
Code 304 - Not Modified 295
Code 403 - Forbidden 2
Code 404 - Not Found 818

Denné využitie za Október 2007

Denné štatistiky za Október 2007
deň zásahov súborov strán návštev miest kBytov
1 70 1.44% 45 1.21% 22 1.06% 9 3.10% 7 4.61% 1046 1.23%
2 111 2.28% 96 2.58% 24 1.15% 5 1.72% 6 3.95% 1994 2.34%
3 1250 25.69% 1129 30.37% 1074 51.54% 19 6.55% 16 10.53% 4503 5.29%
4 123 2.53% 99 2.66% 39 1.87% 7 2.41% 9 5.92% 2995 3.52%
5 93 1.91% 59 1.59% 33 1.58% 14 4.83% 9 5.92% 2141 2.52%
6 62 1.27% 50 1.34% 16 0.77% 6 2.07% 6 3.95% 1293 1.52%
7 179 3.68% 125 3.36% 46 2.21% 10 3.45% 10 6.58% 3076 3.62%
8 31 0.64% 23 0.62% 12 0.58% 5 1.72% 4 2.63% 389 0.46%
9 197 4.05% 148 3.98% 48 2.30% 8 2.76% 10 6.58% 3880 4.56%
10 119 2.45% 80 2.15% 32 1.54% 7 2.41% 8 5.26% 1738 2.04%
11 298 6.12% 213 5.73% 59 2.83% 11 3.79% 11 7.24% 8586 10.10%
12 184 3.78% 145 3.90% 47 2.26% 19 6.55% 11 7.24% 7803 9.17%
13 192 3.95% 160 4.30% 45 2.16% 9 3.10% 11 7.24% 5042 5.93%
14 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 122 2.51% 78 2.10% 40 1.92% 11 3.79% 12 7.89% 2687 3.16%
16 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 129 2.65% 103 2.77% 40 1.92% 11 3.79% 8 5.26% 2609 3.07%
18 59 1.21% 38 1.02% 17 0.82% 7 2.41% 9 5.92% 1055 1.24%
19 71 1.46% 50 1.34% 28 1.34% 12 4.14% 8 5.26% 825 0.97%
20 106 2.18% 84 2.26% 45 2.16% 8 2.76% 7 4.61% 1448 1.70%
21 236 4.85% 119 3.20% 53 2.54% 13 4.48% 10 6.58% 5902 6.94%
22 173 3.56% 108 2.90% 46 2.21% 13 4.48% 15 9.87% 3591 4.22%
23 237 4.87% 187 5.03% 55 2.64% 10 3.45% 11 7.24% 7925 9.32%
24 86 1.77% 60 1.61% 28 1.34% 8 2.76% 8 5.26% 1493 1.75%
25 172 3.53% 142 3.82% 48 2.30% 9 3.10% 11 7.24% 3273 3.85%
26 83 1.71% 58 1.56% 29 1.39% 11 3.79% 12 7.89% 1664 1.96%
27 136 2.79% 92 2.47% 33 1.58% 9 3.10% 7 4.61% 1789 2.10%
28 29 0.60% 20 0.54% 10 0.48% 6 2.07% 6 3.95% 226 0.27%
29 215 4.42% 148 3.98% 66 3.17% 20 6.90% 14 9.21% 4597 5.40%
30 15 0.31% 6 0.16% 7 0.34% 5 1.72% 5 3.29% 121 0.14%
31 88 1.81% 53 1.43% 42 2.02% 8 2.76% 6 3.95% 1362 1.60%

Hodinové využitie za Október 2007

Hodinové štatistiky za Október 2007
hodina zásahov súborov strán kBytov
priem celkom priem celkom priem celkom priem celkom
0 0 7 0.14% 0 5 0.13% 0 5 0.24% 3 107 0.13%
1 0 22 0.45% 0 8 0.22% 0 9 0.43% 1 22 0.03%
2 1 39 0.80% 0 28 0.75% 0 19 0.91% 13 404 0.47%
3 0 27 0.55% 0 17 0.46% 0 24 1.15% 8 250 0.29%
4 0 29 0.60% 0 16 0.43% 0 25 1.20% 1 20 0.02%
5 0 24 0.49% 0 7 0.19% 0 13 0.62% 4 128 0.15%
6 1 40 0.82% 0 20 0.54% 0 16 0.77% 7 227 0.27%
7 1 49 1.01% 0 24 0.65% 0 19 0.91% 20 620 0.73%
8 35 1111 22.83% 35 1089 29.29% 33 1034 49.62% 125 3861 4.54%
9 5 160 3.29% 4 126 3.39% 1 56 2.69% 135 4179 4.91%
10 12 402 8.26% 8 255 6.86% 3 101 4.85% 294 9101 10.70%
11 7 217 4.46% 5 168 4.52% 2 66 3.17% 163 5051 5.94%
12 8 261 5.36% 6 201 5.41% 2 64 3.07% 284 8800 10.35%
13 6 211 4.34% 4 142 3.82% 1 54 2.59% 148 4587 5.39%
14 12 378 7.77% 9 281 7.56% 3 97 4.65% 319 9897 11.64%
15 4 128 2.63% 2 84 2.26% 1 43 2.06% 93 2880 3.39%
16 4 144 2.96% 3 110 2.96% 1 45 2.16% 109 3381 3.97%
17 6 202 4.15% 3 112 3.01% 1 50 2.40% 102 3176 3.73%
18 7 240 4.93% 5 158 4.25% 2 63 3.02% 207 6416 7.54%
19 8 264 5.43% 6 196 5.27% 2 73 3.50% 167 5180 6.09%
20 8 275 5.65% 5 166 4.46% 2 64 3.07% 136 4231 4.97%
21 6 207 4.25% 5 170 4.57% 1 54 2.59% 101 3129 3.68%
22 11 345 7.09% 8 277 7.45% 2 65 3.12% 259 8038 9.45%
23 2 84 1.73% 1 58 1.56% 0 25 1.20% 44 1370 1.61%

Naj 30 z 121 URL-iek celkom
# zásahov kBytov URL
1 1212 24.91% 1154 1.36% /
2 126 2.59% 145 0.17% /mainf.htm
3 117 2.40% 107 0.13% /copy.htm
4 114 2.34% 251 0.29% /left.htm
5 114 2.34% 70 0.08% /top.htm
6 71 1.46% 139 0.16% /photo.htm
7 58 1.19% 36 0.04% /product.htm
8 54 1.11% 33 0.04% /cennik.htm
9 45 0.92% 100 0.12% /kontakt.htm
10 23 0.47% 33 0.04% /hdvere.htm
11 21 0.43% 51 0.06% /hnabytok.htm
12 10 0.21% 8 0.01% /setup-new/login
13 9 0.18% 70 0.08% /access/
14 9 0.18% 16 0.02% /fbus.htm
15 6 0.12% 322 0.38% /access/usage_200706.html
16 6 0.12% 454 0.53% /access/usage_200707.html
17 5 0.10% 448 0.53% /access//usage_200710.html
18 5 0.10% 231 0.27% /access/usage_200708.html
19 5 0.10% 496 0.58% /access/usage_200710.html
20 4 0.08% 463 0.54% /access/usage_200709.html
21 3 0.06% 9 0.01% /access/usage.png
22 3 0.06% 212 0.25% /access/usage_200705.html
23 3 0.06% 2 0.00% /create_thumbs.php
24 3 0.06% 1 0.00% /setup/top.html
25 2 0.04% 10 0.01% /access/ctry_usage_200707.png
26 2 0.04% 8 0.01% /access/daily_usage_200707.png
27 2 0.04% 5 0.01% /access/hourly_usage_200707.png
28 2 0.04% 73 0.09% /access/usage_200703.html
29 2 0.04% 182 0.21% /access/usage_200704.html
30 2 0.04% 4 0.00% /roundcube/

Naj 10 z 121 URL-iek celkom podľa kBytov
# zásahov kBytov URL
1 1212 24.91% 1154 1.36% /
2 5 0.10% 496 0.58% /access/usage_200710.html
3 4 0.08% 463 0.54% /access/usage_200709.html
4 6 0.12% 454 0.53% /access/usage_200707.html
5 5 0.10% 448 0.53% /access//usage_200710.html
6 6 0.12% 322 0.38% /access/usage_200706.html
7 114 2.34% 251 0.29% /left.htm
8 5 0.10% 231 0.27% /access/usage_200708.html
9 3 0.06% 212 0.25% /access/usage_200705.html
10 2 0.04% 182 0.21% /access/usage_200704.html

Naj 10 z 31 vstupných strán celkom
# zásahov návštev URL
1 1212 24.91% 197 72.16% /
2 9 0.18% 7 2.56% /access/
3 71 1.46% 7 2.56% /photo.htm
4 5 0.10% 5 1.83% /access//usage_200710.html
5 6 0.12% 5 1.83% /access/usage_200706.html
6 6 0.12% 4 1.47% /access/usage_200707.html
7 117 2.40% 4 1.47% /copy.htm
8 126 2.59% 4 1.47% /mainf.htm
9 3 0.06% 3 1.10% /access/usage_200705.html
10 4 0.08% 3 1.10% /access/usage_200709.html

Naj 10 z 29 výstupných strán celkom
# zásahov návštev URL
1 1212 24.91% 92 33.33% /
2 45 0.92% 33 11.96% /kontakt.htm
3 117 2.40% 20 7.25% /copy.htm
4 58 1.19% 19 6.88% /product.htm
5 71 1.46% 15 5.43% /photo.htm
6 54 1.11% 11 3.99% /cennik.htm
7 126 2.59% 9 3.26% /mainf.htm
8 23 0.47% 8 2.90% /hdvere.htm
9 21 0.43% 7 2.54% /hnabytok.htm
10 10 0.21% 7 2.54% /setup-new/login

Naj 30 z 152 miest celkom
# zásahov súborov kBytov návštev počítač
1 1003 20.61% 1001 26.92% 1061 1.25% 3 1.03% this.ptr.is.named.in.honor.of.arin.nac.net
2 198 4.07% 60 1.61% 1529 1.80% 70 24.14% crawl-66-249-72-162.googlebot.com
3 148 3.04% 36 0.97% 1061 1.25% 5 1.72% sdaj-bn1-4.rekt.tuke.sk
4 120 2.47% 104 2.80% 8061 9.48% 2 0.69% nat-88-212-6-51.extel.sk
5 88 1.81% 62 1.67% 2108 2.48% 2 0.69% nat-88-212-20-61.antik.sk
6 88 1.81% 42 1.13% 1352 1.59% 1 0.34% nat-88-212-22-15.antik.sk
7 82 1.69% 79 2.12% 2740 3.22% 1 0.34% adsl-d33.84-47-63.t-com.sk
8 82 1.69% 50 1.34% 1411 1.66% 1 0.34% nat-88-212-22-130.antik.sk
9 79 1.62% 56 1.51% 1540 1.81% 3 1.03% rev-195-91-54-80.t-mobile.sk
10 73 1.50% 69 1.86% 1510 1.78% 1 0.34% devip415.34-slovan.eccenet.net
11 73 1.50% 26 0.70% 1294 1.52% 1 0.34% nat-88-212-22-24.antik.sk
12 72 1.48% 62 1.67% 3097 3.64% 2 0.69% adsl-dyn161.91-127-222.t-com.sk
13 70 1.44% 42 1.13% 1125 1.32% 1 0.34% nat-88-212-22-164.antik.sk
14 67 1.38% 45 1.21% 2056 2.42% 1 0.34% nat-88-212-22-73.antik.sk
15 63 1.29% 59 1.59% 894 1.05% 1 0.34% adsl-dyn173.91-127-14.t-com.sk
16 63 1.29% 56 1.51% 1335 1.57% 2 0.69% proxy.cnet.sk
17 62 1.27% 52 1.40% 1809 2.13% 2 0.69% gw.vse.sk
18 58 1.19% 50 1.34% 1221 1.44% 1 0.34% nat-88-212-22-51.antik.sk
19 56 1.15% 41 1.10% 1514 1.78% 1 0.34% 85-135-175-110.adsl.slovanet.sk
20 56 1.15% 42 1.13% 1121 1.32% 1 0.34% nat-88-212-22-69.antik.sk
21 55 1.13% 47 1.26% 2672 3.14% 1 0.34% host-185-22.adsl.euroweb.sk
22 51 1.05% 31 0.83% 1412 1.66% 1 0.34% 82.119.232.191
23 50 1.03% 7 0.19% 1483 1.74% 1 0.34% nat-88-212-22-116.antik.sk
24 49 1.01% 33 0.89% 1642 1.93% 2 0.69% 85-135-132-106.adsl.slovanet.sk
25 49 1.01% 42 1.13% 1118 1.31% 1 0.34% static-dsl-52.213-160-184.telecom.sk
26 47 0.97% 33 0.89% 560 0.66% 1 0.34% adsl-d92.84-47-19.t-com.sk
27 47 0.97% 41 1.10% 1178 1.39% 1 0.34% nat-88-212-20-78.antik.sk
28 44 0.90% 37 1.00% 1100 1.29% 2 0.69% sunflower.t-mobile.sk
29 42 0.86% 38 1.02% 622 0.73% 1 0.34% adsl-dyn216.91-127-210.t-com.sk
30 41 0.84% 28 0.75% 613 0.72% 1 0.34% adsl-dyn48.78-98-42.t-com.sk

Naj 10 z 152 miest celkom podľa kBytov
# zásahov súborov kBytov návštev počítač
1 120 2.47% 104 2.80% 8061 9.48% 2 0.69% nat-88-212-6-51.extel.sk
2 72 1.48% 62 1.67% 3097 3.64% 2 0.69% adsl-dyn161.91-127-222.t-com.sk
3 33 0.68% 27 0.73% 2890 3.40% 5 1.72% livebot-65-55-212-211.search.live.com
4 82 1.69% 79 2.12% 2740 3.22% 1 0.34% adsl-d33.84-47-63.t-com.sk
5 55 1.13% 47 1.26% 2672 3.14% 1 0.34% host-185-22.adsl.euroweb.sk
6 88 1.81% 62 1.67% 2108 2.48% 2 0.69% nat-88-212-20-61.antik.sk
7 67 1.38% 45 1.21% 2056 2.42% 1 0.34% nat-88-212-22-73.antik.sk
8 62 1.27% 52 1.40% 1809 2.13% 2 0.69% gw.vse.sk
9 49 1.01% 33 0.89% 1642 1.93% 2 0.69% 85-135-132-106.adsl.slovanet.sk
10 79 1.62% 56 1.51% 1540 1.81% 3 1.03% rev-195-91-54-80.t-mobile.sk

Naj 30 z 67 odkazovačov celkom
# zásahov odkazovač
1 1000 20.55% http://www.foreclosureloannow.com
2 22 0.45% http://male-pills.com/
3 15 0.31% http://www.zoznam.sk/katalog/Domacnost-zahrada-kancelaria/Calunnictva/
4 7 0.14% http://www.azet.sk/katalog/?st=20&idCat=14010&i9=
5 7 0.14% http://www.zoznam.sk/katalog/Domacnost-zahrada-kancelaria/Calunnictva/sekcia.fcgi?sid=1282&so=&page=2&desc=&shops=0&kraj=&attr=
6 6 0.12% http://www.best.sk/www/SluzbyCalunictva.htm
7 5 0.10% http://www.zoznam.sk/katalog/Domacnost-zahrada-kancelaria/Calunnictva/3.html
8 4 0.08% http://www.zoznam.sk/hladaj?co=odkazy&of=20&s=sedacie súpravy&sid=0
9 3 0.06% http://www.azet.sk/katalog/?idCat=14010&idK=3&i9=
10 2 0.04% http://www.google.sk/search?hl=sk&q=h-nabytok&btnG=HÄžadaĹĽ&meta=
11 2 0.04% http://www.google.sk/search?hl=sk&q=oprava+autosedadiel&btnG=HÄžadaĹĽ&meta=
12 2 0.04% http://www.zoznam.sk/hladaj?co=odkazy&of=20&s=kresla&sid=0
13 2 0.04% http://www.zoznam.sk/katalog/Domacnost-zahrada-kancelaria/Calunnictva/sekcia.fcgi?sid=1282&so=random&page=2&desc=&shops=0&kraj=
14 1 0.02% http://old.zoznam.sk/hladaj?c=odkazy&s=čalúnenie+dverí&co=zoznam
15 1 0.02% http://old.zoznam.sk/hladaj?co=odkazy&of=160&s=stoličky&sid=0
16 1 0.02% http://old.zoznam.sk/katalog/Domacnost-zahrada-kancelaria/Calunnictva/
17 1 0.02% http://old.zoznam.sk/katalog/Domacnost-zahrada-kancelaria/Calunnictva/sekcia?sid=1282&so=&page=2&desc=&shops=0&kraj=&attr=
18 1 0.02% http://www.azet.sk/katalog/?idCat=14010&idK=3&idO=19&i9=
19 1 0.02% http://www.azet.sk/katalog/?st=20&idCat=14010
20 1 0.02% http://www.google.bg/search?hl=bg&q=create_thumbs+php&btnG=Търсене&meta=
21 1 0.02% http://www.google.co.uk/search?hl=en&safe=off&q=Aswad+homepage&meta=
22 1 0.02% http://www.google.com/custom?q=oprava+ekokože&sa=Hledat&client=pub-8309248981683653&forid=1&channel=0084070099&ie=windows-1250&
23 1 0.02% http://www.google.lv/search?hl=lv&q=multiboss&meta=
24 1 0.02% http://www.google.sk/search?hl=cs&q=nat-88-212-20-20.antik.sk&btnG=Vyhledat+Googlem&meta=
25 1 0.02% http://www.google.sk/search?hl=sk&client=firefox-a&channel=s&rls=org.mozilla:sk:official&hs=9MF&q=214+85.248.7.70&btnG=HÄžadaĹĽ
26 1 0.02% http://www.google.sk/search?q=calunenie++kosice&hl=sk&start=10&sa=N
27 1 0.02% http://www.google.sk/search?q=nabytok+foto&hl=sk&client=firefox-a&rls=org.mozilla:sk:official&hs=Q4q&start=10&sa=N
28 1 0.02% http://www.jobset.sk/zoznam-inzerenti.php?f=0&lid=20
29 1 0.02% http://www.vsetkovmeste.sk/firmy-ke/sluzby-a-obchody-multiboss.html
30 1 0.02% http://www.zoznam.sk/firmy/s/2520682/Multiboss---Ing--Stanislav-Zudel--Kosice

Naj 1 z 1 hľadaných textov celkom
# zásahov hľadaný text
1 1 100.00% oprava ekokože

Naj 15 z 25 prehliadačov celkom
# zásahov prehliadač
1 1957 40.22% Mozilla/5.0
2 1853 38.08% MSIE 6.0
3 306 6.29% MSIE 7.0
4 193 3.97% Googlebot/2.1
5 155 3.19% Opera/9.2
6 73 1.50% Opera/9.0
7 61 1.25% MSIE 5.0
8 58 1.19% Yahoo! Slurp
9 33 0.68% msnbot-media/1.0 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
10 30 0.62% Jyxobot/1
11 23 0.47% Opera/9.1
12 20 0.41% Opera 8.5
13 19 0.39% Konqueror/3.5
14 19 0.39% Opera/8.5
15 13 0.27% ichiro/2.0 (http://help.goo.ne.jp/door/crawler.html)

Využitie podľa krajiny Október 2007

Naj 13 z 13 krajín celkom
# zásahov súborov kBytov krajina
1 2876 59.10% 2087 56.13% 67924 79.86% Slovenska republika
2 1157 23.78% 1127 30.31% 3799 4.47% Siet
3 338 6.95% 232 6.24% 6809 8.01% Nezistena/neznama
4 323 6.64% 152 4.09% 5320 6.25% US komercna
5 54 1.11% 40 1.08% 736 0.87% Zastaralo Arpanet (arpa)
6 37 0.76% 37 1.00% 0 0.00% Polsko
7 29 0.60% 11 0.30% 19 0.02% Ruska federacia
8 27 0.55% 16 0.43% 222 0.26% Ceska republika
9 13 0.27% 12 0.32% 216 0.25% Japonsko
10 4 0.08% 4 0.11% 4 0.00% Nemecko
11 3 0.06% 1 0.03% 1 0.00% Bulharsko
12 3 0.06% 3 0.08% 3 0.00% Indonezia
13 2 0.04% 0 0.00% 1 0.00% Holandsko


Generated by Webalizer Version 2.01