Statistika pristupu k serveru multiboss.sk

Obdobie štatistiky: Jún 2007
Generované 01-Jul-2007 05:24 CEST

[Denné štatistiky] [Hodinové štatistiky] [URL-ky] [Vstupy] [Výstupy] [Miesta] [Odkazovače] [Hľadané] [Prehliadače] [Krajiny]

Mesačné štatistiky za Jún 2007
Celkom zásahov 2157
Celkom súborov 1451
celkom strán 827
celkom návštev 328
Celkom kBytov 49598
Celkom jedinečných miest 146
Celkom jedinečných URL-iek 91
Celkom jedinečných odkazovačov 28
Celkom jedinečných Browsrov 18
. priem max
Zásahov za hodinu 2 61
Zásahov za deň 71 223
Súborov za deň 48 164
Stránok za deň 27 132
Návštev za deň 10 44
kBytov za deň 1653 12959
Zásahy podľa kódu odpovede
Code 200 - OK 1451
Code 206 - Partial Content 4
Code 302 - Found 15
Code 304 - Not Modified 179
Code 403 - Forbidden 1
Code 404 - Not Found 507

Denné využitie za Jún 2007

Denné štatistiky za Jún 2007
deň zásahov súborov strán návštev miest kBytov
1 80 3.71% 59 4.07% 25 3.02% 10 3.05% 12 8.22% 1602 3.23%
2 6 0.28% 4 0.28% 5 0.60% 4 1.22% 2 1.37% 168 0.34%
3 35 1.62% 21 1.45% 11 1.33% 4 1.22% 5 3.42% 413 0.83%
4 131 6.07% 108 7.44% 36 4.35% 8 2.44% 12 8.22% 2193 4.42%
5 223 10.34% 148 10.20% 86 10.40% 36 10.98% 45 30.82% 2535 5.11%
6 25 1.16% 6 0.41% 13 1.57% 11 3.35% 8 5.48% 118 0.24%
7 15 0.70% 5 0.34% 9 1.09% 5 1.52% 5 3.42% 8 0.02%
8 114 5.29% 38 2.62% 39 4.72% 14 4.27% 16 10.96% 1328 2.68%
9 28 1.30% 14 0.96% 9 1.09% 5 1.52% 5 3.42% 62 0.13%
10 48 2.23% 32 2.21% 21 2.54% 10 3.05% 12 8.22% 592 1.19%
11 27 1.25% 19 1.31% 8 0.97% 3 0.91% 3 2.05% 805 1.62%
12 76 3.52% 54 3.72% 31 3.75% 11 3.35% 9 6.16% 1419 2.86%
13 90 4.17% 47 3.24% 28 3.39% 13 3.96% 11 7.53% 1293 2.61%
14 116 5.38% 89 6.13% 41 4.96% 13 3.96% 13 8.90% 2339 4.72%
15 65 3.01% 45 3.10% 19 2.30% 9 2.74% 10 6.85% 5151 10.39%
16 38 1.76% 20 1.38% 11 1.33% 4 1.22% 5 3.42% 511 1.03%
17 14 0.65% 4 0.28% 6 0.73% 6 1.83% 7 4.79% 100 0.20%
18 60 2.78% 46 3.17% 21 2.54% 4 1.22% 4 2.74% 1313 2.65%
19 108 5.01% 75 5.17% 34 4.11% 11 3.35% 10 6.85% 1356 2.73%
20 76 3.52% 50 3.45% 25 3.02% 11 3.35% 13 8.90% 2061 4.15%
21 106 4.91% 86 5.93% 36 4.35% 16 4.88% 17 11.64% 1446 2.92%
22 65 3.01% 50 3.45% 19 2.30% 7 2.13% 9 6.16% 898 1.81%
23 96 4.45% 75 5.17% 27 3.26% 6 1.83% 6 4.11% 1848 3.73%
24 11 0.51% 3 0.21% 4 0.48% 4 1.22% 7 4.79% 9 0.02%
25 98 4.54% 74 5.10% 31 3.75% 11 3.35% 14 9.59% 2143 4.32%
26 58 2.69% 7 0.48% 21 2.54% 13 3.96% 16 10.96% 301 0.61%
27 10 0.46% 7 0.48% 7 0.85% 3 0.91% 4 2.74% 13 0.03%
28 66 3.06% 44 3.03% 52 6.29% 28 8.54% 22 15.07% 3171 6.39%
29 185 8.58% 164 11.30% 132 15.96% 44 13.41% 12 8.22% 12959 26.13%
30 87 4.03% 57 3.93% 20 2.42% 5 1.52% 6 4.11% 1442 2.91%

Hodinové využitie za Jún 2007

Hodinové štatistiky za Jún 2007
hodina zásahov súborov strán kBytov
priem celkom priem celkom priem celkom priem celkom
0 2 78 3.62% 1 49 3.38% 1 33 3.99% 66 1990 4.01%
1 1 51 2.36% 1 33 2.27% 0 23 2.78% 53 1602 3.23%
2 0 25 1.16% 0 14 0.96% 0 16 1.93% 25 739 1.49%
3 2 66 3.06% 1 34 2.34% 0 26 3.14% 35 1049 2.12%
4 0 27 1.25% 0 17 1.17% 0 19 2.30% 39 1181 2.38%
5 0 19 0.88% 0 10 0.69% 0 12 1.45% 28 834 1.68%
6 0 22 1.02% 0 11 0.76% 0 15 1.81% 21 641 1.29%
7 4 134 6.21% 1 52 3.58% 1 46 5.56% 71 2142 4.32%
8 3 107 4.96% 1 56 3.86% 1 39 4.72% 44 1330 2.68%
9 2 69 3.20% 1 51 3.51% 0 29 3.51% 55 1664 3.36%
10 1 31 1.44% 0 14 0.96% 0 14 1.69% 28 841 1.70%
11 2 81 3.76% 1 49 3.38% 0 29 3.51% 95 2838 5.72%
12 1 58 2.69% 1 46 3.17% 0 22 2.66% 61 1816 3.66%
13 3 100 4.64% 1 43 2.96% 1 44 5.32% 42 1263 2.55%
14 4 123 5.70% 2 82 5.65% 1 47 5.68% 85 2562 5.17%
15 6 202 9.36% 5 159 10.96% 1 55 6.65% 165 4951 9.98%
16 2 88 4.08% 1 54 3.72% 1 34 4.11% 59 1776 3.58%
17 4 142 6.58% 3 106 7.31% 1 50 6.05% 92 2761 5.57%
18 7 236 10.94% 6 187 12.89% 3 93 11.25% 194 5810 11.71%
19 2 84 3.89% 2 66 4.55% 1 32 3.87% 48 1443 2.91%
20 2 72 3.34% 1 55 3.79% 1 34 4.11% 80 2400 4.84%
21 3 108 5.01% 3 91 6.27% 1 39 4.72% 90 2702 5.45%
22 3 100 4.64% 2 67 4.62% 1 30 3.63% 80 2396 4.83%
23 4 134 6.21% 3 105 7.24% 1 46 5.56% 96 2867 5.78%

Naj 30 z 91 URL-iek celkom
# zásahov kBytov URL
1 156 7.23% 16323 32.91% /access/usage_200706.html
2 131 6.07% 76 0.15% /
3 76 3.52% 76 0.15% /mainf.htm
4 65 3.01% 56 0.11% /copy.htm
5 63 2.92% 130 0.26% /left.htm
6 62 2.87% 36 0.07% /top.htm
7 51 2.36% 69 0.14% /photo.htm
8 44 2.04% 25 0.05% /cennik.htm
9 39 1.81% 23 0.05% /product.htm
10 27 1.25% 44 0.09% /kontakt.htm
11 21 0.97% 115 0.23% /access/
12 16 0.74% 23 0.05% /fbus.htm
13 15 0.70% 26 0.05% /hnabytok.htm
14 7 0.32% 365 0.74% /access/usage_200703.html
15 7 0.32% 455 0.92% /access/usage_200704.html
16 7 0.32% 637 1.29% /access/usage_200705.html
17 7 0.32% 6 0.01% /setup-new/login
18 3 0.14% 2 0.00% /setup/top.html
19 2 0.09% 1 0.00% /setup/
20 2 0.09% 0 0.00% /t5.htm
21 2 0.09% 2 0.00% /webftp/top.html
22 2 0.09% 4 0.01% /webftp1/style/cm.css
23 2 0.09% 1 0.00% /webmail/
24 1 0.05% 3 0.01% /access/ctry_usage_200704.png
25 1 0.05% 4 0.01% /access/daily_usage_200704.png
26 1 0.05% 2 0.00% /access/hourly_usage_200704.png
27 1 0.05% 3 0.01% /access/usage.png
28 1 0.05% 1 0.00% /create_thumbs.php
29 1 0.05% 2 0.00% /roundcube/
30 1 0.05% 3 0.01% /setup-new/css/login.css

Naj 10 z 91 URL-iek celkom podľa kBytov
# zásahov kBytov URL
1 156 7.23% 16323 32.91% /access/usage_200706.html
2 7 0.32% 637 1.29% /access/usage_200705.html
3 7 0.32% 455 0.92% /access/usage_200704.html
4 7 0.32% 365 0.74% /access/usage_200703.html
5 63 2.92% 130 0.26% /left.htm
6 21 0.97% 115 0.23% /access/
7 76 3.52% 76 0.15% /mainf.htm
8 131 6.07% 76 0.15% /
9 51 2.36% 69 0.14% /photo.htm
10 65 3.01% 56 0.11% /copy.htm

Naj 10 z 26 vstupných strán celkom
# zásahov návštev URL
1 131 6.07% 127 39.94% /
2 156 7.23% 58 18.24% /access/usage_200706.html
3 21 0.97% 20 6.29% /access/
4 51 2.36% 16 5.03% /photo.htm
5 44 2.04% 13 4.09% /cennik.htm
6 76 3.52% 13 4.09% /mainf.htm
7 27 1.25% 12 3.77% /kontakt.htm
8 39 1.81% 11 3.46% /product.htm
9 16 0.74% 6 1.89% /fbus.htm
10 7 0.32% 5 1.57% /access/usage_200703.html

Naj 10 z 27 výstupných strán celkom
# zásahov návštev URL
1 131 6.07% 71 22.05% /
2 156 7.23% 57 17.70% /access/usage_200706.html
3 51 2.36% 24 7.45% /photo.htm
4 44 2.04% 23 7.14% /cennik.htm
5 27 1.25% 23 7.14% /kontakt.htm
6 21 0.97% 18 5.59% /access/
7 65 3.01% 18 5.59% /copy.htm
8 76 3.52% 16 4.97% /mainf.htm
9 39 1.81% 15 4.66% /product.htm
10 16 0.74% 11 3.42% /fbus.htm

Naj 30 z 146 miest celkom
# zásahov súborov kBytov návštev počítač
1 129 5.98% 27 1.86% 945 1.90% 47 14.33% crawl-66-249-66-111.googlebot.com
2 118 5.47% 1 0.07% 196 0.40% 4 1.22% adsl-d95.84-47-110.t-com.sk
3 88 4.08% 72 4.96% 1872 3.77% 2 0.61% icm218129-orange.orange.sk
4 59 2.74% 55 3.79% 1022 2.06% 1 0.30% nat-88-212-22-133.antik.sk
5 56 2.60% 56 3.86% 5801 11.70% 15 4.57% 209.200.51.220
6 51 2.36% 33 2.27% 539 1.09% 1 0.30% 85.248.7.68
7 51 2.36% 41 2.83% 5429 10.95% 8 2.44% livebot-65-55-212-211.search.live.com
8 50 2.32% 38 2.62% 811 1.64% 2 0.61% sunflower.t-mobile.sk
9 47 2.18% 38 2.62% 1851 3.73% 1 0.30% adsl-dyn166.91-127-246.t-com.sk
10 46 2.13% 46 3.17% 4748 9.57% 16 4.88% 67.55.76.101
11 45 2.09% 38 2.62% 1039 2.10% 1 0.30% adsl-d7.84-47-49.t-com.sk
12 44 2.04% 32 2.21% 537 1.08% 1 0.30% icm10-orange.orange.sk
13 43 1.99% 38 2.62% 570 1.15% 1 0.30% chello085216210218.chello.sk
14 42 1.95% 42 2.89% 4427 8.93% 14 4.27% 69.42.74.85.tungsten-enterprises.com
15 40 1.85% 36 2.48% 1030 2.08% 1 0.30% 195.28.80.141
16 40 1.85% 36 2.48% 1071 2.16% 1 0.30% 85.248.106.141
17 38 1.76% 35 2.41% 973 1.96% 1 0.30% 213-215-77-202-broadband.iol.sk
18 38 1.76% 34 2.34% 1070 2.16% 1 0.30% adsl-d34.84-47-56.t-com.sk
19 38 1.76% 23 1.59% 904 1.82% 1 0.30% chello089173133219.chello.sk
20 37 1.72% 33 2.27% 576 1.16% 1 0.30% adsl-dyn67.91-127-162.t-com.sk
21 36 1.67% 33 2.27% 1366 2.75% 1 0.30% dsl-static-191.212-5-197.telecom.sk
22 35 1.62% 32 2.21% 575 1.16% 1 0.30% adsl-d238.87-197-170.t-com.sk
23 34 1.58% 20 1.38% 409 0.82% 1 0.30% 80.81.232.5
24 33 1.53% 24 1.65% 1092 2.20% 1 0.30% adsl-dyn37.91-127-169.t-com.sk
25 29 1.34% 23 1.59% 902 1.82% 1 0.30% dsl-static-137.212-5-197.telecom.sk
26 29 1.34% 19 1.31% 406 0.82% 1 0.30% pop-ls-18-2-dialup-162.freesurf.ch
27 29 1.34% 14 0.96% 221 0.45% 1 0.30% wimax-83-168-150-227.swan.sk
28 28 1.30% 22 1.52% 901 1.82% 1 0.30% klient-catv-zi-314.selfnet.cz
29 27 1.25% 16 1.10% 221 0.45% 1 0.30% 85.248.106.136
30 27 1.25% 20 1.38% 407 0.82% 1 0.30% adsl-dyn169.91-127-207.t-com.sk

Naj 10 z 146 miest celkom podľa kBytov
# zásahov súborov kBytov návštev počítač
1 56 2.60% 56 3.86% 5801 11.70% 15 4.57% 209.200.51.220
2 51 2.36% 41 2.83% 5429 10.95% 8 2.44% livebot-65-55-212-211.search.live.com
3 46 2.13% 46 3.17% 4748 9.57% 16 4.88% 67.55.76.101
4 42 1.95% 42 2.89% 4427 8.93% 14 4.27% 69.42.74.85.tungsten-enterprises.com
5 88 4.08% 72 4.96% 1872 3.77% 2 0.61% icm218129-orange.orange.sk
6 47 2.18% 38 2.62% 1851 3.73% 1 0.30% adsl-dyn166.91-127-246.t-com.sk
7 36 1.67% 33 2.27% 1366 2.75% 1 0.30% dsl-static-191.212-5-197.telecom.sk
8 33 1.53% 24 1.65% 1092 2.20% 1 0.30% adsl-dyn37.91-127-169.t-com.sk
9 40 1.85% 36 2.48% 1071 2.16% 1 0.30% 85.248.106.141
10 38 1.76% 34 2.34% 1070 2.16% 1 0.30% adsl-d34.84-47-56.t-com.sk

Naj 15 z 28 odkazovačov celkom
# zásahov odkazovač
1 144 6.68% http://www.statusrank.com/
2 8 0.37% http://www.zoznam.sk/katalog/Domacnost-zahrada-kancelaria/Calunnictva/sekcia.fcgi
3 7 0.32% http://www.zoznam.sk/katalog/Domacnost-zahrada-kancelaria/Calunnictva/
4 6 0.28% http://www.google.sk/search
5 5 0.23% http://www.zoznam.sk/katalog/Domacnost-zahrada-kancelaria/Calunnictva/3.html
6 4 0.19% http://www.best.sk/www/SluzbyCalunictva.htm
7 3 0.14% http://www.zoznam.sk/hladaj
8 3 0.14% http://www.zoznam.sk/hladaj.fcgi
9 2 0.09% http://www.best.sk/search.aspx
10 1 0.05% http://old.zoznam.sk/katalog/Domacnost-zahrada-kancelaria/Calunnictva/
11 1 0.05% http://www.best.sk/www/novinky.htm
12 1 0.05% http://www.google.com/search
13 1 0.05% http://www.google.se/search
14 1 0.05% http://www.jobset.cz/prace-jobs/job/3771/hledat/
15 1 0.05% http://zoznam.sk/katalog/Domacnost-zahrada-kancelaria/Calunnictva/

Naj 1 z 1 hľadaných textov celkom
# zásahov hľadaný text
1 1 100.00% aswad homepage

Naj 15 z 18 prehliadačov celkom
# zásahov prehliadač
1 803 37.23% MSIE 6.0
2 432 20.03% Mozilla/5.0
3 232 10.76% Yahoo! Slurp
4 160 7.42% Googlebot/2.1
5 144 6.68% Srbot/2.1
6 86 3.99% MSIE 7.0
7 78 3.62% Opera/9.0
8 63 2.92% MSIE 5.0
9 51 2.36% msnbot-media/1.0 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
10 38 1.76% MSIE 5.5
11 22 1.02% Opera/9.1
12 20 0.93% Jyxobot/1
13 16 0.74% holmes/3.8 (http://www.morfeo.sk/index.php?napoveda=1)
14 4 0.19% msnbot/1.0 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
15 2 0.09% MQBOT/Nutch-0.9-dev (MQBOT Nutch Crawler; http://vwbot.cs.uiu

Využitie podľa krajiny Jún 2007

Naj 9 z 9 krajín celkom
# zásahov súborov kBytov krajina
1 1120 51.92% 796 54.86% 20439 41.21% Slovenska republika
2 435 20.17% 215 14.82% 12477 25.16% US komercna
3 387 17.94% 305 21.02% 14700 29.64% Nezistena/neznama
4 104 4.82% 51 3.51% 264 0.53% Siet
5 30 1.39% 24 1.65% 903 1.82% Ceska republika
6 29 1.34% 19 1.31% 406 0.82% Svajciarsko
7 25 1.16% 20 1.38% 406 0.82% Velka Britania (UK)
8 23 1.07% 23 1.59% 0 0.00% Polsko
9 4 0.19% 2 0.14% 3 0.01% US akademicka


Generated by Webalizer Version 2.01